/Files/images/закон.jpg

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"


/Files/images/1.jpeg РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012р. № 675-р "Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів"

/Files/images/ло.jpeg

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ (із змінами внесеними згідно з постановою КМ № 79 від 20.01.2016 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010р. № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ"

/Files/images/imaккк.jpeg НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року №776 "Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2018 року № 668 "Про затвердження типової освітньої програми для спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року №440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2018 року № 90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 року № 709 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року № 1568 «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2016 р. №889 "Деякі питання проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. №1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.00.2013 р. №1222"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. №851 "Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р. №948 "Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 р. №826 "Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2016 р. №1/9-332 "Про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2015 року № 855 "Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2015 року №786 "Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Заходи щодо реалізації концепції національно-партріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року №306 "Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2014 року № 501 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами круглого столу "Освіта представників національних меншин України: проблеми і шляхи їх вирішення

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від № 17 червня 2013 року № 772 " Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 черня 2008 року № 496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 912)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2001 року № 159 "Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу"


/Files/images/imageо.jpeg ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 1/9-407 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 року № 1/9-322 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 року № 1/9-320 «Роз’яснення щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2018 року № 1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»

Лист Міністерства охорони здоров'я від 29 березня 2018 року №111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2018 року №1/9-181 «Роз'яснення щодо освітніх програм, що не є типовими»

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-437 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 р. №1/9-385 "Про проведення 1 вересня Першого уроку"

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06. 2016 р. №1/9-296 "Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2015 року № 1/9-633 "Про формування органів управління освітою"

Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2015 року № 1/9-380 "Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2015 року № 1/9-305 "Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2015 року " № 1/9-302 "Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти"

Лист Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2015 року № 1/9-285 "Щодо обов'язкової ділової документації"

Лист Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2015 року "Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2015 року № 1/9-253 "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2015 року "Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 року №1/9-115 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 1/9-72 № "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

Лист Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2013 року № 1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2007 року № 1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів"


/Files/images/з.jpeg ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ

Обласна програма "Освітній округ 2011-2015 "

Про затвердження обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року


/Files/images/imageббб.jpeg НАКАЗИ КЗ "КОІППО ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО"

Наказ комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"26.06.2014 р. № 490/19-09 "Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру)

Наказ комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського" від 18.11.2013 року № 121 "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"


/Files/images/ььь.jpeg ПОЛОЖЕННЯ

Положення про регіональну школу новаторства педагогічних працівників

Положення про авторську творчу майстерню вчителя

Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

Положення про майстер-клас в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Положення про обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)


/Files/images/imagннн.jpegКЕРІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Детальніше

Кiлькiсть переглядiв: 1465

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.